צמתים במעגל החיים

קיימים מגוון דרכים ותיאוריות לראיית מעגל חיי אדם. אחת הדרכים השכיחות היא הקבלה בין שלבי החיים לעונות השנה. תיאוריות התפתחות מדברות על שינויים שעובר אדם מלידה עד מוות במהלך השלב ההתפתחותי בו נמצא. כל שלב מאופיין באופן הסתגלותו של האדם לאירועים האופייניים ודרכי התמודדותו עמן.
לגיל הביניים 45-60 מאפיינים משלו כגון:
1.תהליכי פרישה והכנה לפרישה: הפרישה היא תקופה של שינוים מרחיקי לכת בחיים,המאלצים את האדם לכושר הסתגלות מהיר בן יום הופך אדם לגמלאי. לשם כך נדרש לגייס את כל כוחותיו החיצונים והפנימיים כדי לעבור את שלב הפרישה בהצלחה ולהיכנס לתקופת הגמלאות כשהוא מוכן ומאוזן.
לתוכניות ההכנה לפרישה יש ערך רב הן כהכנה למעבר נוסף בחיים .והן כמציע הזדמנויות ואתגרים התורמים להתפתחות וצמיחה גם לאחר הפרישה ממעגל העבודה.
2. הקן המתרוקן: תקופה שבין עזיבת הילד הראשון והאחרון את הבית .כיום בגלל העלייה בתוחלת החיים אחרון הבנים הבוגרים עוזב את הבית בדרך כלל בתקופת הביניים של ההורים. תקופה בה מתחוללים שינויים בקשרים המשפחתיים.בין “שלב השיגור” לשלב “הקן הריק”. שלב המתרחש בדרך כלל בתקופה בה ההורים מתנסים עדין , בתהליך של חיפוש עצמי.התוודעות לתהליך ודרכי ההתמודדות השונים עם עזיבת הבנים והתרוקנות הקן מאפשר תהליכי התמודדות מעצימים בקבלת המעבר כחלק נורמטיבי במעגל החיים.
3. אחת השאלות המרכזיות המעסיקות את האדם העומד בפני פרישה היא מה יעשה בזמן הרב שנפנה מעבודה. לאחר שחלפה חדוות השחרור,ולאחר שנתמצתה ההנאה מפשוט “לא לעשות כלום” אם כי לגטימי לחשוב כך ולנהוג כך מתוך בחירה אישית בדרך כלל האדם מחפש דרכים לניצול משמעותי של הזמן. מה עוד שהצורך לעבוד לעסוק בעסוק כלשהו טבוע כנראה בכל אחד.עבודה פרודוקטיבית ויצירתית נתפסת עדין כערך חשוב בכל גיל.יחד עם זאת מדובר על דפוס חיים חדש שבו לפנאי תפקיד ברור ולגיטימי בו ניתן לשלב עבודה לימודים ו”משחק”.הכרה עם ההזדמנויות השונות מאפשרת חשיפה וגילוי עצום של אפשרויות כשהשמים הם הגבול.
4. קשרים בין דוריים. לקשר בין הורים ובנים הייתה מאז ומתמיד חשיבות רבה לגבי שני הדורות ויותר. הכללתה של המצווה “כבד את אביך ואת אמך” מעידה על חשיבות הנושא בחברה האנושית בכלל ובחברה היהודית בפרט.הקשר הבין דורי הנו קשר מורכב בעל אופי מעשי רגשי וסמלי.בקיומו מעניקים הבנים להוריהם את מימד ההמשכיות.במהלך חיי המשפחה עוברים היחסים גלגולים שונים .עם הולדת הנכדים הבן הופך לאב והב לסב.כך נוסף למערכת היחסים במשפחה רבד חדש. השינויים במערכות המשפחתיות שונה ממשפחה למשפחה.הכרות מפגש ותפיסות שונות מסייעות בהבנה ובגישור.
5. סבאות וסבתאות בימינו
עד לפני שנים לא רבות רב הסבים והסבתות לא האריכו ימים כדי לחזות לחוות ולהשתתף בגדילת נכדיהם.הדמות המסורתית של הסבתא בשיער הלבן הסורגת בכיסא הנדנדה קיימת רק בספרי ילדים.
בגלל המתכונת הרווחת של מגורים נפרדים חל גם שינוי בתפקידם המשפחתי המסורתי ממחקרים עדכניים.גם כיום שמור הם מקומם החשוב והנכבד מאד במשפחה. הנכדים רואים בסבא סבתא מקור להבנה ולחברותא. יש להם שפע זמן להקשבה למשחק וסיפורים כשכל היתר עסוקים. והיחסים המתפתחים קרובים מאד כמי ששותפים ל”גישור על פער הדורות”.
חשיבות רבה נודעת למערכות יחסים הדוקות בין הדורות , תוך שמירת “אינטימיות תוך מרחק” היינו סיפוק צרכים הדדיים,הענקת כבוד הדדי והימנעות מהתערבות יתר.כשלכך נוסף מימד של פעילות פנאי גם לסבא וסבתא.

מאת: ניב